Poznaj kluczowe obszary zarządzania finansami w stowarzyszeniach i fundacjach.
 Jak zarządzać finansami  
 w organizacji pozarządowej  
Co każdy zarząd powinien wiedzieć o finansach
Poznaj zakres odpowiedzialności finansowej zarządu
Dowiedz się, jak czytać sprawozdanie finansowe własnej organizacji
Poznaj 3 proste kroki do samodzielnej weryfikacji poprawności sprawozdania
Poznaj prawidłowy schemat obiegu i przetwarzania dokumentów finansowych
Zobacz, jakie są dobre praktyki przy robieniu zakupów towarów lub usług
Materiały kursu
Nagranie wideo
Poradnik  PDF
Finanse organizacji pozarządowej. Co każdy zarząd powinien o nich wiedzieć
Nagranie wideo (50 minut) + sesja pytań i odpowiedzi podczas webinaru o zarządzaniu finansami (30 minut)
Prezentacja PDF + przydatne linki
Materiały dodatkowe
 • Kto ponosi odpowiedzialność za rachunkowość w organizacji pozarządowej
 • Kiedy organizacja musi zapłacić podatek dochodowy
 • W jakiej sytuacji członkowie zarządu musieliby zapłacić mandat karnoskarbowy
 • Czy konieczne będą e-Faktury w 2024 r.
 • Kiedy uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, a kiedy pełna księgowość
 • Co jest najważniejsze w zarządzaniu finansami
 • Jak powinna przebiegać współpraca zarządu i księgowości
Podczas wykładu wideo omawiamy kluczowe obszary zarządzania finansami w stowarzyszeniach i fundacjach. Na koniec prezentujemy sesję pytań i odpowiedzi uczestników webinaru o zarządzaniu finansami. Dowiesz się m.in:
Nagranie wideo
W poradniku "Finanse organizacji pozarządowej. Co każdy zarząd powinien o nich wiedzieć" przybliżamy zasady i narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania finansami w organizacji pozarządowej. W poszczególnych rozdziałach znajdziesz m.in. informacje:
 • odpowiedzialność zarządu,
 • zapisy statutu ważne ze względu na finanse,
 • zasady prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowej,
 • budżet, przepływy finansowe, zakupy
 • terminy składania deklaracji i obowiązkowych sprawozdań,
 • sprawozdawaczość finansowa,
 • zasady dobrej współpracy księgowości i zarządu.
Autorstwo: Teresa Zagrodzka, Tomasz Bruski
Wydanie: 2023 rok
Wydawca: Stowarzyszenie Klon/Jawor
Poradnik PDF
Poradnik można też kupić osobno, poza kursem.
Cena kursu online 
149 zł
Dostęp do kursu
Ważne: Dostęp do nagrania otrzymujesz do 31 stycznia 2025 r. W tym czasie zapewniamy aktualność treści, a gdyby zmieniły się przepisy, powiadomimy Cię o tym. Dostęp do poradnika i materiałów dodatkowych otrzymujesz na zawsze.
Kursy i publikacje edu.ngo.pl to wiedza i 20-letnie doświadczenie ekspertek i ekspertów tworzących na co dzień największy w Polsce portal organizacji pozarządowych ngo.pl. 

Udzielamy organizacjom pozarządowym ponad 4000 porad rocznie. Pomogliśmy założyć i prowadzić tysiące stowarzyszeń i fundacji. Pomożemy i Tobie. 
Masz pytania o kursy i publikacje?